Zdolność kredytowa

calculator-723917__180Zdolność kredytowa jest to opinia banku o tym, czy możemy ubiegać się o dany kredyt. To czy posiadamy zdolność kredytową zdecyduje czy w ogóle kredyt otrzymamy. Często zdarzyć się może, że bank wylicza, iż nasza zdolność kredytowa jest mniejsza, niż tego byśmy oczekiwali i zamiast 100 000 zł może nam pożyczyć jedynie 80 000. Zdolność kredytowa jest uzależniona przede wszystkim od tego jak kształtują się nasze zarobki i od ich prognozy na przyszłe lata. Bank bierze tutaj pod uwagę, czy źródło naszych zarobków jest stabilne, czy spłacając kredyt regularnie będziemy w stanie się utrzymać z pieniędzy, które nam pozostaną. Naturalnie szansa na udzielenie kredytu rośnie, kiedy możemy go jakoś fizycznie zabezpieczyć, np. poprzez hipotekę, albo kiedy ktoś decyduje się nam kredyt poręczyć. To jaką mamy zdolność kredytową decyduje również w dużej mierze o kształcie umowy kredytowej, czyli jakie będą odsetki, na jaki okres będzie sporządzana, itp. Ustalanie zdolności kredytowej wiąże się z indywidualnymi obliczeniami banków, które często owiane są wielką tajemnicą i słyszałem o wielu przypadkach, kiedy dana osoba otrzymywała różne opinie w poszczególnych bankach.  Oprocentowanie kredytu jest niejako ceną tego kredytu, czyli kwotą którą zapłacimy bankowi za jego udzielenie. Wyrażone jest procentowo w stosunku rocznym, a jego wysokość zależy zwykle od tzw. stopy referencyjnej (jedna z podstawowych stóp procentowych) i dodanej do niej marży banku. Wysokość oprocentowania jest często uzależniona od wysokości udzielanego kredytu i wysokości wkładu początkowego, tzn. im wyższy wkład i kredyt, tym niższe oprocentowanie.  Prowizja będąca dodatkowym kosztem ponoszonym przez kredytobiorcę oprócz odsetek, będących wynikiem oprocentowania. Prowizja naliczana jest na początku jako procent od kwoty kredytu. Zwykle prowizje nie przekraczają 3%. Oczywiście wiele banków rezygnuje z prowizji, ale często oznacza to trochę większe oprocentowanie, dlatego warto się zastanowić którą opcję wybrać. W wielu przypadkach bardziej opłacalne jest zapłacenie prowizji i otrzymanie mniejszego oprocentowania, co w końcowym rozrachunku wychodzi taniej.  Opłata za przewalutowanie kredytu płacona jest kiedy jak sama nazwa wskazuje chcemy zmienić walutę w której dany kredyt zaciągnęliśmy i spłacamy. Dość powszechnie spotykane jest, że opłata ta występuje przy przewalutowaniu kredytu z naszej waluty na inną, rzadziej odwrotnie. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu. Banki ubezpieczają się przed taką możliwością często w umowach kredytowych zaznaczają, że wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z uiszczeniem stosownej opłaty.  Zabezpieczenia dodatkowe, które służą lepszemu zabezpieczeniu kredytu w przypadku, gdy będziemy mieć problem z jego spłatą, np. ubezpieczenie na wypadek utraty źródła utrzymania. Posiadanie takiego zabezpieczenia może nam zmniejszyć lekko ratę, w porównaniu do sytuacji, gdyby go nie było.  Wkład początkowy to kwota, którą możemy na wstępie wpłacić np. kupując mieszkanie. Brakującą sumę otrzymujemy od banku w postaci kredytu mieszkaniowego, a przy okazji najprawdopodobniej otrzymamy korzystniejsze warunki kredytu, z racji tego, ze wpłaciliśmy swój wkład, co oznacza większą wiarygodność dla kredytodawcy.  Okres kredytowania to czas na jaki zaciągany jest kredyt, mówi nam o tym ile będziemy go spłacać.  Hipoteka to zabezpieczenie spłaty kredytu dla banku. W razie wystąpienia sytuacji kiedy pojawiają się problemy ze spłatą kredytu bank ma zabezpieczenie poprzez daną nieruchomość posiadaną przez kredytobiorcę. Hipoteka wpisywana jest do Księgi Wieczystej nieruchomości.  Ubezpieczenie pomostowe, czyli ubezpieczenie na czas oczekiwania na wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Ustanowienie hipoteki i wpis do Ksiąg może zająć kilka miesięcy, na ten czas bank ubezpiecza kredyt, a składka roczna pobierana jest jednorazowo, bądź co miesiąc.  Karencja oznacza odroczenie płatności kredytu na od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy. Zwykle sytuacja taka występuje w momencie zaraz po otrzymaniu kredytu. W okresie obowiązywania karencji kredytobiorca spłaca tylko odsetki, co stanowi znaczne udogodnienie.  Kredyt walutowy to kredyt zaciągany w walucie obcej, np. frank szwajcarski. Mają one to do siebie, że są niżej oprocentowane od kredytów złotowych. Istnieje jednak ryzyko wahań kursów. Kredyt zaciągany jest w danej walucie, jednak faktycznie kredytobiorca otrzymuje pieniądze i spłaca raty kredytu w walucie polskiej przy wcześniejszym przeliczeniu jej wg kursu waluty w której kredyt był zaciągnięty.

Kredyt konsolidacyjny

dollar-837378__180Kredyt konsolidacyjny jest wyśmienitym rozwiązaniem dla tych, którzy mają na swoim koncie kilka kredytów konsumpcyjnych, które przewyższają ich możliwości finansowe. Jednak nie każdy kredytobiorca może otrzymać taki kredyt. Komu zatem przysługuje konsolidacja zobowiązań? Banki są skłonne udzielać kredyty konsolidacyjne jedynie tym osobom, które posiadają stałe zatrudnienie, a tym samym posiadają stałe źródło dochodu. Nie jest to nowe kryterium, bowiem obowiązuje ono przy udzielaniu jakichkolwiek kredytów bankowych. Dodatkowo kredytobiorca nie może zapomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii. Chodzi tu mianowicie o fakt, że dotychczasowe zobowiązania musiały być spłacane terminowo, gdyż jest to bardzo istotny warunek pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt konsolidacyjny. Wnioskując zatem o produkt bankowy, którym jest konsolidacja zobowiązań należy pamiętać o zaświadczeniu o terminowej spłacie dotychczasowych rat. W przypadku kredytów gdzie mieliśmy do czynienia z opóźnieniami w spłacie obowiązuje zasada, że im dłuże i częstsze były te opóźnienia tym trudniej będzie uzyskać kredyt na ich konsolidację. W większości takich przypadków konsolidacja może okazać się niemożliwa. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie zdolności kredytowej. W wielu przypadkach banki wymagają również zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Kredyty konsolidacyjne możemy więc podzielić na kredyty z zabezpieczeniem na nieruchomości oraz kredyty konsolidacyjne bez zabezpieczenia. Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki niewiele różni się w praktyce od kredytu gotówkowego. Podstawowa różnica jest taka, że podczas wyliczania zdolności kredytowej dla udzielenia kredytu konsolidacyjnego bank weźmie pod uwagę fakt,  że wcześniejsze zobowiązania zostaną spłacone w wyniku konsolidacji, wobec czego dotychczas płacone raty nie powinny obniżać zdolności kredytowej. Jak zatem widać pożyczki konsolidacyjne wymagają niejednokrotnie spełnienia wielu wymogów, co nie powinno dziwić, gdyż kredytobiorca musi wykazać się wiarygodnością przy zaciąganiu nowego zobowiązania.

Procent składany kredytu

career-544952__180Twój doradca finansowy straszy Cię dużymi kosztami kredytu i używa jako argumentu procentu składanego? Nie daj się nabrać i przeczytaj o tym, że koszt kredytu jest dużo niższy niż zysk z inwestycji mniejszej kwoty. Ostatnio można zaobserwować wysyp szkoleń i konferencji poruszających problematykę tzw. „inteligencji finansowej”. Najczęściej te szkolenia mają na celu promowanie wśród uczestników polis unit-link, ewentualnie funduszy inwestycyjnych. Niestety można na nich zaobserwować niezrozumienie pojęcia procentu składanego. O ile w przypadku inwestycji jego idea jest dla prelegentów zrozumiała, to w przypadku kredytów już niekoniecznie. Czy w ich przypadku zasada procentu składanego ma zastosowanie? O tym poniżej.  Na początku należy wyjaśnić, czym jest procent składany. Jest to sposób oprocentowania wkładu pieniężnego polegający na doliczaniu narosłych w każdym okresie odsetek do kapitału, przez co powiększają one kapitał w okresie następnym powodując, że odsetki są w nim naliczane od większej kwoty. Im dłuższa jest inwestycja i częstotliwość dopisywania odsetek, tym większa siła procentu składanego – jest to najmocniejszy argument przemawiający za długoterminowym oszczędzaniem. Bardzo często oszczędzanie z wykorzystaniem procentu składanego jest porównywane z kosztem zaciąganego kredytu w kontekście wcześniejszej jego spłaty w celu zminimalizowania kosztów tego kredytu. Aby wypracować zysk w wysokości równowartości odsetek od opisanego wyżej kredytu stopa zwrotu musiałaby wynosić 6,5%. Tak znaczna różnica wynika właśnie ze zjawiska kapitalizacji, które powoduje, że niemal dwa razy niższa stopa procentowa zapewnia pokrycie kosztów kredytu. Dodatkowo oznacza to, że przedsiębiorstwa biorąc wysoko oprocentowany kredyt na realizację swojego przedsięwzięcia muszą uzyskać dużo niższą stopę zwrotu z niego, niż stopa oprocentowania tego kredytu, aby okazało się ono rentowne. Kiedy natomiast przy zachowaniu parametrów z przykładu wartość inwestycji zrówna się z kwotą kredytu pozostałą do spłaty. Zasadniczo z tytułu niepłacenia długów w tym kredytów i pożyczek, dłużnik ponosi formalnie konsekwencje przewidziane w kodeksie cywilnym. W tym zakresie, jeśli dobrowolnie nie zwróci kredytu, taki dług może wyegzekwować od niego komornik i jest to ostateczność. Generalnie za długi nie idzie się do więzienia chyba że dłużnik już w chwili zaciągnięcia zobowiązania wiedział, że nie dokona zapłaty np. za towar na fakturę, że nie zwróci pożyczki, kredytu. Wtedy właśnie popełnia przestępstwo oszustwa określone w art. 286 kodeksu karnego. Podpisuje fakturę z terminem zapłaty i wie że nie zapłaci, podpisuje umowę o kredyt z terminem zwrotu i wie że nie odda w terminie i w ogóle. Wie, że komornik nie ściągnie od niego pieniędzy, bo on – dłużnik np. już nic oficjalnie nie posiada, żadnej wartościowej rzeczy, a pieniądze z kredytu ma zamiar np. przetracić, ukryć, kupić za nie coś ale nie na siebie, itp. Tym samym wprowadza wierzyciela w błąd, gdyż wierzyciel (kontrahent, bank…) myśli, że dłużnik ma zamiar zapłacić, że jego sytuacja finansowa pozwoli mu na to.  Następuje więc świadome wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dłużnika kosztem wierzyciela, do doprowadzenia tego ostatniego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wtedy mamy do czynienia z oszustwem i można za to trafić do więzienia na okres od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Oszustwo trzeba jednak udowodnić dłużnikowi przed sądem a to nie zawsze się udaje a jeszcze częściej prokurator umarza postępowanie nie dopatrzywszy się znamion przestępstwa. Zwróćmy uwagę – trzeba udowodnić dłużnikowi nie (tylko) to że jest dłużnikiem, ale właśnie że z góry miał ZAMIAR nie zapłacić. Fakt niewypłacalności i braku majątku już w momencie zaciągania długu może być wystarczającą przesłanką ale niekoniecznie, dłużnik może się tłumaczyć i wytłumaczyć.

Kredyt lombardowy

dollar-653254__180Kredyt lombardowy – taki kredyt udzielają banki osobom fizycznym a w szczególności firmom. Taki kredyt nosi nazwę kredytu pod zastaw lub jest także zwany kredytem na zabezpieczenie. Kredytu udziela się klientom, którzy szybko potrzebują gotówki, kredytobiorca oddaje pod zastaw papiery wartościowe, metale szlachetne, ruchomości takie jak np.: samochód, urządzenia, maszyny, oraz nieruchomości – grunty, budynki, mieszkania.  Bank przejmuje te przedmioty i w razie nie spłacenia kredytu przez dłużnika nabywa prawo do jego sprzedaży.  Kredyt lombardowy charakteryzuje się: wysokim oprocentowaniem kredytu, krótkim okresem spłaty (zazwyczaj jest to okres od tygodnia do trzech miesięcy), pobieraniu odsetek z góry poprzez ich potrącenie od kwoty wypłacanego kredytu, oraz konieczności przedstawiania płynnego zabezpieczenia o wartości znacznie przekraczającej kwotę kredytu.  Zaletą takiego kredytu jest fakt iż nie musimy nigdzie wychodzić aby taki kredyt otrzymać. Jeśli mamy pilną potrzebę, a nie możemy wziąć kredytu w swoim dotychczasowym banku to oprócz pożyczki lombardowej jest to najszybszy kredyt, jaki możemy otrzymać.  Natomiast wadą kredytu jest jego cena, oraz fakt o terminie spłaty takiego kredytu, ponieważ już tydzień po otrzymaniu takiego kredytu rozpoczynają się spłaty.  Jeżeli chodzi o kredyty samochodowe Szczególną uwagę przy kredycie samochodowym powinniśmy zwrócić na:  – dokładnym zapoznaniu się z warunkami wynikającymi z umowy z bankiem bądź innymi instytucjami udzielającymi takiego kredytu.  – bezwzględnie przed zaciągnięciem kredytu na samochód musimy przeliczyć ile ostatecznie zapłacimy za zakup.  Kredyty samochodowe stają się coraz tańsze, główny wpływ na to ma spadek stóp procentowych, coraz większa konkurencja banków oraz firm leasingowych. Wniosek o taki kredyt możemy złożyć przez Internet jest to niewątpliwie udogodnienie dla klientów. W przypadku kredytów bankowych kiedy to bank bada zdolność kredytową klienta, udziela kredytu pod zabezpieczenie (bo liczy się z tym, że kredytobiorca może nie spłacić kredytu) raczej nie może w chodzić grę wyłudzenie – kredytobiorcy nie grozi odpowiedzialność karna z tego tytułu. Oczywiście przy założeniu że kredytobiorca nie podaje bankowi fałszywych informacji, nie przedstawia bankowi sfałszowanych dokumentów – zaświadczeń. Jeżeli kredyt nie zostanie spłacony to bank, mając stosowne zabezpieczenie np. na hipotece nieruchomości kredytobiorcy może skierować egzekucje kredytu właśnie z nieruchomości. Tym samym nie powinno (naszym zdaniem) być mowy o doprowadzeniu banku do niekorzystnego rozporządzania mieniem, ze z góry powziętym zamiarem ze strony kredytobiorcy.  Wiele kredytów gotówkowych udzielanych jest co prawda bez zabezpieczenia na mieniu kredytobiorcy; ani na nieruchomości, ani na samochodzie. Wystarczy zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów, umowa o prace na czas nieokreślony. Niejednokrotnie zdarza się że osoba która tak uzyskała kredyt pracę traci, albo pojawiają się losowe przypadki odbijające się negatywnie na budżecie. To może spowodować powstanie kłopotów ze spłatą kredytu i zaległości. Jeżeli przyczyny niespłacania kredytu są rzeczywiście tylko takie i nie ma celowego działania na szkodę banku ze strony kredytobiorcy, to naszym zdaniem kredytobiorca w takiej sytuacji również nie ma podstaw do obaw o to, że zostaną mu przedstawione prokuratorskie zarzuty w związku z wyłudzeniem kredytu. Zwróćmy bowiem uwagę – kredytobiorca nie miał zamiaru nie spłacić kredytu zaciągając go, zła sytuacja finansowa pojawiła się później i nie jest efektem jego celowego działania.  Zarzut wyłudzenia kredytu zostaje postawiony najczęściej wówczas gdy sprawca jednocześnie dopuści się przestępstwa określonego w art. 297 kk, przestawiając bankowi np. sfałszowane zaświadczenie o wysokości zarobków, o zatrudnieniu, gdy tak naprawdę jego zarobki są o wiele niższe albo gdy w ogóle nie pracuje i nie posiada majątku.

Kredyt bez BIK

money-628580__180Osoby które nie mogą uzyskać kredytu gotówkowego coraz częściej korzystają z kredytów bez BIK. Na czym polega fenomen tej usługi? Z pewnością w skróconym czasie oczekiwania na środki finansowe. Pożyczki i kredyty bez BIK nie wzmagają od kredytobiorcy okazywania mnóstwa dokumentów więc formalności zostają znacznie ograniczone. Niewątpliwie największym plusem pożyczek i kredytów bez BIK jest brak konieczności okazywania zaświadczeń poświadczających zatrudnienie czy wysokość naszych zarobków. By uzyskać środki finansowe wystarczy okazać dowód osobisty i pisemne oświadczenie o zarobkach, w którym deklarujemy samodzielnie wysokość naszych dochodów. Oświadczenie to nie jest z reguły weryfikowane więc teoretycznie nawet osoba bezrobotna może ubiegać się o kredyt gotówkowy. Kredyty bez BIK kierowane są bezpośrednio do nieco problematycznych klientów – z racji nieterminowych spłat w przeszłości- więc kwoty udzielanych pożyczek nie są tak wysokie jak w przypadku klasycznych kredytów gotówkowych udzielanych przez banki. Obniżenie kredytowanych kwot jest całkiem zrozumiałe. Przez ryzyko nieterminowych spłat środki pozyskane z tytułu kredytu bez BIK są znacznie niższe. Różnicę między kredytami gotówkowymi z banków a kredytami bez BIK łatwo zauważyć również w harmonogramie spłaty zadłużenia. Kolejnym plusem kredytów dla posiadaczy nieciekawej historii kredytowej jest obsługa klienta za pomocą internetu. Liczne portale oferują możliwość porównywania dostępnych ofert a nawet umożliwiają szybką kalkulację rat z jakimi będziemy mieli do czynienia po zaciągnięciu kredytu. Za pośrednictwem internetu można ominąć kłopotliwe i czasochłonne poszukiwania punktów obsługi klienta. Wypełniając wniosek kredytowy przez internet możemy liczyć na znacznie szybsze pozyskanie środków kredytowych, bo po jego weryfikacji przedstawiciel instytucji finansowej samodzielnie skontaktuje się z nami i ustali dogodny termin podpisania umowy i przekazania gotówki. Ograniczenie obsługi klienta do wypełniania wniosków za pośrednictwem internetu zaowocowało obniżeniem kosztów kredytów. Na rynku kredytów gotówkowych łatwo zaobserwować dużą konkurencję i zażarte walki o klientów, dzięki temu wybór jest znacznie większy a oferty zyskują na atrakcyjności. Kredyt dla BIK-owców stał się ostatnimi czasy deską ratunku dla kredytobiorców. Restrykcyjne wymagania banków zamykają drogi pozyskiwania kredytów gotówkowych niesfornym kredytobiorcom. Problemy z terminowymi spłatami kredytów bankowych to problem znacznie większej ilości klientów banków niż mogło by się zdawać. Historia kredytowa to niestety podstawa przyznawania kredytów gotówkowych przez banki.   BIK-owcy mają jednak szanse pozyskać środki finansowe w instytucjach pozabankowych. Parabanki posiadają w swoim asortymencie liczne oferty kredytów bez konieczności wglądu w historię kredytową.

Dopłaty do hipoteki

building-962679__340Potrzeby mieszkaniowe są zaliczane do najważniejszych potrzeb każdego człowieka, jednakże ich zaspokojenie wiąże się z koniecznością poniesienia sporych nakładów finansowych.   Niejednokrotnie potencjalnie zainteresowane osoby nie są w stanie z własnej kieszeni wyłożyć niezbędnych środków, dlatego też w rachubę wchodzi kredyt hipoteczny. Jak przedstawiają się możliwości w zakresie pozyskania dopłat do tych kredytów?  Program Mieszkanie dla Młodych  Mówiąc o dopłatach do mieszkaniowych kredytów hipotecznych, należy w pierwszej kolejności wspomnieć o rządowym programie MDM – czyli Mieszkanie dla Młodych. Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o osobach w wieku do 35 lat, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie – koniecznie nowe, nie z rynku wtórnego. Istotą programu jest dofinansowanie wkładu własnego bądź udzielenie wsparcia w formie spłaty części kredytu. W obydwu przypadkach pomoc jest przyznawana z budżetu państwa.  Aby zostać objętym opisywanym programem, należy spełnić pewne warunki. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, nie może jej również przysługiwać własnościowe prawo do tychże lokali. Nie ma też opcji, by była właścicielem bądź współwłaścicielem budynku w sytuacji, gdy jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.  Kredyt ze wsparciem NFOŚiGW  Inną opcją jest dofinansowanie z NFOŚiGW – czyli z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym kontekście bardzo często pada pytanie m. in. o domy NF40 – a więc budowane w jednym z energooszczędnych systemów. Na poczet spłaty można uzyskać – w przypadku domów w standardzie NF40 – aż do 30 tys. zł. Budynek musi sprostać licznym kryteriom, które zostały określone w specjalnym załączniku do programu realizowanego przez powyższy Fundusz.  Programem tym mogą zostać objęte osoby fizyczne, które budują dom jednorodzinny lub kupują dom bądź mieszkanie od dewelopera, w tym także od spółdzielni mieszkaniowej. Stosowne kredyty są udzielane przez siedem banków.  Osoby, które chcą kupić mieszkanie na kredyt, mogą liczyć się z pomocą ze strony państwa. Co prawda, lista wymogów, które trzeba spełnić jest duża, jednak można zacząć ich realizację już teraz.

Wsparcie dla ubiegających się o kredyt

architecture-1090309__180Niemal każdy bank działający na polskim rynku reklamuje się dziś jako instytucja przyjazna klientowi. Doświadczenie podpowiada jednak, że współpraca z pracownikami banku nie zawsze układa się po myśli osoby, która ubiega się o kredyty.   Warto zatem zastanowić się nad tym, skąd czerpać informacje na temat tego, gdzie się o nie ubiegać i komu zaufać, gdy zależy nam na znalezieniu najbardziej opłacalnego rozwiązania.  Od kilku lat na polskim rynku działają profesjonalni doradcy kredytowi i choć nie brakuje osób, które podchodzą do nich dość sceptycznie, niemałe grono naszych rodaków zdążyło się już przekonać o tym, że współpraca z nimi może okazać się wyjątkowo opłacalna. Największym atutem doradcy kredytowego jest oczywiście znajomość rynku usług bankowych, mamy zatem do czynienia z osobą, która na temat kredytów może wypowiadać się z dużą łatwością. Co więcej, doradca kredytowy jest zazwyczaj zorientowany w najbardziej aktualnych ofertach przygotowywanych przez kolejne banki, bez względu więc na to, czy interesują nas kredyty na samochód czy też kredyty hipoteczne, jest w stanie zasugerować nam współpracę z instytucją finansową, która w danej chwili jest najbardziej atrakcyjna z naszego punktu widzenia. Sam doradca kredytowy nie jest przy tym specjalistą pobierającym opłaty za swoje usługi. Jego zysk to prowizja wypłacana mu przez bank, z którym zawrzemy porozumienie. Decydując się na współpracę z nim, nie musimy więc martwić się o to, że stanie się ona obciążeniem dla naszego portfela.  Osoby, które obawiają się o to, że doradca kredytowy może nie być tak bezstronny, jak sam deklaruje, nie muszą wcale nawiązywać z nim współpracy, o coraz większe wsparcie dla nich troszczą się bowiem zarówno portale internetowe poświęcone rynkowi finansowemu, jak i same banki. Tak jedna, jak i druga grupa podmiotów umożliwia nam dostęp do kalkulatorów kredytowych, te zaś pozwalają nam na zorientowanie się, jaka jest wysokość raty, z którą musimy się liczyć i jaka kwota kredytu w ogóle wchodzi w grę przy naszych zarobkach. Twórcy wspomnianych kalkulatorów kredytowych apelują oczywiście o traktowanie ich raczej w kategoriach źródła informacji, a nie prawdy objawionej, nie da się jednak ukryć, że są to niezwykle pomocne narzędzia. Osoby, które chcą zaciągać zobowiązania finansowe odpowiedzialnie, mogą zatem korzystać z naprawdę cennego wsparcia.

Kredyt mieszkaniowy

chicago-401703__180Na oku mamy piękne mieszkanie, wszystkie nasze oczekiwania zostały spełnione. Pora na sfinalizowanie zakupu. W obecnych czasach bardzo dużą część społeczeństwa zakupuje mieszkania na kredyt, o który nie jest trudno się doprosić.   Musimy jednak wiedzieć, jaki kredyt, w jakim banku, w jakiej walucie i czy korzystać z pomocy pośrednika. Niby nic, a jednak dużo możemy stracić przez nieodpowiedni wybór.  Pieniądze będą nam potrzebne do podpisania umowy o kupnie mieszkania. W tym celu zwracamy się do banku, gdzie kredyty zaciągamy bardzo łatwo. Wystarczy przedstawić dokumenty, o które przedstawiciel banku nas poprosi i czekamy na decyzje, która zazwyczaj rozpatrywana jest pozytywnie. Jeśli nie na zasadach takich, jakie zaproponowaliśmy na początku, to na takich, jakie bank nam zaoferuje. Należy zatem uważać na wszelkiego typu pułapki kredytowe.   By uniknąć niechcianych stresów i problemów ze spłatą kredytu, nie bierzmy kwoty, która jest równa naszej zdolności kredytowej. Jeśli postąpimy w ten sposób, a nagle nasze fundusze obniża się o kilkaset złotych i pozostaniemy na lodzie. Biorąc kredyt o niższej wartości niż nasza zdolność kredytowa, z pewnością zaoszczędzimy jakąś gotówkę, która będziemy mogli zainwestować np. w lokatę, która będzie stanowić nasze zabezpieczenie.  Cena mieszkania nie jest jednak wszystkim za co będziemy musieli zapłacić. Opłaty związane z kupnem mieszkania będą wymagały od nas wkładu własnego, gdyż bank finansuje nam wyłącznie pieniądze na zakup mieszkania. Dodatkowe opłaty, za jakie przyjdzie nam zapłacić to: notariusz, opłaty skarbowe, opłaty sądowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie kredytu i nieruchomości.  Wiec bez wkładu gotówki własnej nie mamy co liczyć na kupno jakiegokolwiek, choćby najmniejszego mieszkania. Musimy być zatem przygotowani na koszty wynoszące około 8-10 proc. Wartości nieruchomości. Bez tego nie możemy sobie pozwolić na zakup mieszkania. W przypadku, gdy kupujemy zupełnie nowe mieszkanie, potrzeba nam kolejnych 10 proc. Wartości nieruchomości na wykończenia mieszkania. Kosztów dodatkowych, o których powyżej wspomniano nie możemy doliczyć do kwoty kredytu.  Kwota, na jaka możemy się zapożyczyć, zostanie nam przedstawiona przez bank, kiedy tylko pokażemy nasze dochody oraz co miesięczne wydatki. Kwota minimalna do zdolności kredytowej przy zakupie mieszkania zależna jest od banku. W jednych placówkach wymagają zarobków minimalnych od 850 zł na osobę, w innych zaś kwota jest znacznie wyższa lub niższa np. 350zl.  Co bank bierze pod uwagę obliczając nasza zdolność kredytową? Przede wszystkim, co miesięczny koszt utrzymania mieszkania, który mieści się w granicach 300-600zł – jest to tak zwane minimum socjalne, które będziemy musieli opłacać oraz opłaty takie jak inne kredyty, alimenty, poręczenia, karty kredytowe itp. Wszystkie nasze comiesięczne wydatki odejmowane są od naszych dochodów, a to, co nam zostanie musi starczyć na spłacenie raty z  kredytu mieszkaniowego.  Wszystko zależy od naszych dochodów. Przykładowo, czteroosobowa rodzina z dochodem 2000zł netto, który jest uzyskiwany poprzez umowę o prace na czas nieokreślony, mieszkająca w małym miasteczku, niemająca kredytów ani żadnych dodatkowych obciążeń, może liczyć na uzyskanie kredytu w wysokości 110 tys. złotych w polskiej walucie oraz 90 tys. zł we frankach szwajcarskich. Gdyby ta sama rodzina miała dochody w wysokości 3000zł i mieszkała w mieście, mogłaby dostać kredyt w wysokości 260 tys. zł w polskiej walucie i 200 tys. zł we frankach szwajcarskich. Rodzina trzyosobowa, której dochód wynosi 4000 zł i uzyskiwany jest z tytułu umowy o prace, oczywiście na czas nieokreślony zamieszkała w Warszawie, może dostać kredyt w wysokości 400 tys. zł w złotówkach i 320 tys. zł we frankach szwajcarskich. Pamiętajmy jednak, by wysokość kredytu nie przekraczała dwukrotności naszego rocznego zarobku. Wtedy możemy mówić o bezpiecznym kredycie. Bank jednak może odmówić nam przyznania kredytu z wielu rożnych powodów. Być może mamy za niskie dochody, mieszkanie, które chcemy nabyć ma nie jasny stan prawny lub tez wcześniej mieliśmy problem ze splata kredytów, co widniało w BIK-u (lub tez RND- Rejestr Niewypłacalnych Dłużników).  Kolejnym pytaniem jakie nasuwa się przy kredycie mieszkaniowym to waluta. Kilka lat temu wiele osób brało kredyt w walucie euro lub tez dolarach, spłacając przy tym miesięczną ratę w wysokości 900 zł, gdzie przy tym samym kredycie w złotówkach spłacaliśmy 1,6 tys. złotych. Jeszcze niedawno prym w kredytach obco walutowych wiódł frank szwajcarski. Obecnie banki niechętnie udzielają kredytów w owych walutach, proponując atrakcyjne kredyty w złotówkach.  W obecnej sytuacji kredyt we frankach szwajcarskich nadal jest tańszy niż kredyt w złotówkach. Stopy procentowe rosną bowiem w Szwajcarii jak i w Polsce. Najlepiej wychodzimy na tym wtedy, gdy zarabiamy w walucie euro, a spłacamy we frankach. Wtedy oprocentowanie mamy bardzo niskie, a ryzyko kursowe praktycznie nie istnieje.  Możemy się tez spotkać z kredytem udzielanym w koronie szwedzkiej (SEK) lub koronie norweskiej (NOK). Uważajmy jednak na kurs waluty, w której bierzemy kredyt. Jeśli w momencie wzięcia kredytu będzie ona niska, a w trakcie spłaty wzrośnie, kredyt wyniesie nas więcej niż przewidywaliśmy.  Kredyt samemu czy z pomocą pośrednika? Odpowiedz jest banalnie prosta. W przypadku, gdy wiemy na jakich zasadach działają kredyty, na co musimy uważać i czego przestrzegać, możemy poradzić sobie sami. Jednak, gdy obca nam jest taka wiedza, lepiej skorzystać z pomocy pośrednika. Wiadome jest jednak to, ze zabierze nam on jakąś część naszej gotówki. Czasem kwotę takiej usługi znamy już z góry, czasem zależy od kwoty, o jaka się ubiegamy. Pośrednik niezależny, których obecnie na rynku jest bardzo mało, weźmie więcej pieniędzy, ale będzie wobec nas prawdomówny- przedstawi nam jasno i prosto oprocentowania banków i inne szczegóły. Jeśli natomiast korzystamy z usług pośrednika danego banku, oczywistym faktem będzie, ze będzie nas przekonywał o tym, ze to właśnie bank, w którym pracuje gwarantuje nam najlepsza ofertę.  Splata kredytu mieszkaniowego wiąże się z wieloletnim obciążeniem. Najczęściej takie kredyty udzielane są na okres 20-30 lat, ale możemy się tez ubiegać o kredyt na okres 45 lat. W zależności od tego, jaka podpiszemy umowę, nasz kredyt mieszkaniowy mogą spłacać nasze dzieci a nawet wnuki. Jeśli chcemy kupić mieszkanie na kredyt, warto zrobić to przed emerytura. Długość spłaty kredytu ma duży wpływ na raty. Im dłuższy czas mamy na spłatę kredytu, tym tańsze są co miesięczne raty. Wiele banków zada od nas spłaty kredytu przed 70 rokiem życia- w ten sposób bank zabezpiecza się na wypadek naszej śmierci, gdyż w takim przypadku, nasz kredyt przepada, na czym bank traci.

Korzyści wynikające z kredytu

dollar-726881__180Korzystanie z kredytowania własnych potrzeb jest prostym rozwiązaniem, umożliwiającym szybką realizację swoich celów. Nie zawsze okazuje się jednak rozwiązaniem dostosowanym do możliwości osoby korzystającej z kredytów i pożyczek.  Kredyt na mieszkanie, kredyt na samochód, kredyt gotówkowy na wakacje lub święta, raty za meble lub komputer. Możliwości jest wiele, natomiast dochód zazwyczaj posiada swój limit, który musi również uwzględnić bieżące potrzeby kredytobiorcy. Gdy liczba rat należnych instytucjom finansowym przyprawia o zawrót głowy, bądź zagrożona jest płynność finansowa kredytobiorcy, rozwiązaniem sytuacji może okazać się kredyt konsolidacyjny.  Konsolidacja kredytów – czy aby na pewno?  Podstawowym problemem związanym z trudnościami finansowymi jest zagrożenie istotnej zmiany poziomu życia dla wszystkich członków danego gospodarstwa domowego. Problemy finansowe jednej osoby zazwyczaj przekładają się na całą rodzinę, a wraz ze wzrostem wartości zadłużenia ewentualne konsekwencje stają się coraz mniej przyjemne. Utrata możliwości zaciągnięcia kolejnego kredytu przez ciemne plamy na historii kredytowej należy do najmniejszych z nich, natomiast utrata mieszkania, czy źródła dochodu, jest już poważnym zagrożeniem dla spokoju rodziny. Zatem opłacalność wykorzystania kredytu konsolidacyjnego wiąże się z jego kosztami.  W przypadku wysokooprocentowanych pożyczek gotówkowych, limitów na karcie kredytowej, a nawet debetów na koncie, kredyt konsolidacyjny może być rozwiązaniem, które przyniesie klientowi niższe raty i niższą sumaryczną wartość należności. W takiej sytuacji warto skorzystać z oferowanego rozwiązania nawet jeśli nie wymaga tego zabezpieczenie płynności finansowej. Jednak promocyjne oferty kredytów gotówkowych, pożyczki i kredyty hipoteczne mogą okazać się znacznie droższe w przełożeniu na kredyty konsolidacyjne, szczególnie jeśli są to kredyty konsolidacyjne bez hipoteki. Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego wahające się w granicach 8 – 18 % może okazać się bolesne w przypadku konsolidacji dużego kredytu hipotecznego, a dodatkowe rozciągnięcie spłaty w latach w dalszej mierze spowoduje ogólny wzrost kosztów kredytu. Jednak gdy alternatywą jest możliwość utraty nieruchomości, problem dodatkowych kosztów okazuje się znacznie mniejszy.  Dodatkowe korzyści  Jedną z dodatkowych korzyści wynikających z posiadania do spłaty jednego kredytu w miejsce kilku rat jest bezpieczeństwo pierwszeństwa jego opłacenia. Różne zobowiązania finansowe podejmowane są na różne okresy czasu, wymagają również wniesienia opłaty w różnym terminie. W związku z tym pojawia się niebezpieczeństwo, że jedna z rat może zostać zapomniana, bądź źle oszacowane środki na koncie stopnieją przed wyznaczoną datą przelewu stałego, przez co ten nie będzie mógł zostać wykonany w terminie.  Konsolidacja kredytów do jednej raty, oraz możliwość jej dowolnego usytuowania w czasie, np. z terminem płatności odległym o kilka dni od daty przelewy płatności z tytułu wykonywania pracy, czy też emerytury. Poza uzyskaniem niższej raty stosunkowo pewne będzie również jej opłacenie w terminie.  Korzystanie z kredytu konsolidacyjnego może okazać się opłacalne pod różnymi względami, zmniejszenia kosztów zobowiązania, zmniejszenia miesięcznej raty, oraz ułatwienia jej płatności. Jednak nie każdy przypadek odnosi się do wszystkich trzech punktów, a korzyści jakie niosą kredyty konsolidacyjne należy każdorazowo ocenić indywidualnie.

Dokumenty i zaświadczenia kredytowe

chart-594212__180Pracujesz za granicą, a kredyt hipoteczny chcesz wziąć w Polsce? Takich osób jak Ty jest więcej. Oprócz zwyczajowych problemów przygotujcie się również na dodatkowe obostrzenia i koszty, które dotykają wyłącznie kredytobiorców uzyskujących dochody z zagranicy.  Ile zapłacimy  za przekład dokumentów do wniosku kredytowego?   Polacy mieszkający za granicą  albo tylko pracujący poza granicami kraju, muszą zmierzyć się z określonymi przeszkodami przy staraniu się o kredyt hipoteczny w Polsce. Kredytodawca może wymagać od nich wyższego wkładu własnego. Oprócz tego, koszt kredytu może być wyższy nawet o parę tys. złotych z powodu konieczności przetłumaczenia wymaganych papierów. Kupno domu w Polsce przez obywatela Polski zatrudnionego i przebywającego na stałe za granicą to coraz powszechniejszy przypadek, z którym stykają się doradcy kredytowi. Emigranci pragnący w przeciągu kilku lat wrócić do Polski, proporcjonalnie szybciej planują zakup mieszkania. Coraz częściej spośród kupców mieszkań trafiają się także osoby mieszkające w kraju, które pracują w obcych przedsiębiorstwach i dostają płacę przykładowo w euro. Bywają to najczęściej menedżerowie wysokiego szczebla, najczęściej zatrudnieni przez centralę obcego przedsiębiorstwa oraz oddelegowani do wykonywania swoich zadań w Polsce albo wybrani na stanowisko w zarządzie polskiego przedstawicielstwa.   JakIe wymogi muszę spełnić,  jeśli pracuję za granicą?  Jakie warunki muszą spełnić ludzie, którzy planują kupić na kredyt mieszkanie w kraju, a pracują (lub są zatrudnieni oraz zamieszkują) na emigracji? Zazwyczaj w bankach droga przyznawania kredytu hipotecznego takim klientom nie różni się wiele od wymogów stawianych kredytobiorcom mieszkającym w kraju. Rozbieżności dotyczą zazwyczaj dokumentów, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem kredytowym. Oprócz powszechnie wymaganych dokumentów o pracy oraz zarobkach, ale spisanych w innym języku, część banków oczekuje również raportu z urzędu odpowiadającego naszemu BIK-owi  a więc np. Experianu dla zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, lub SCHUFA dla zatrudnionych u naszych zachodnich sąsiadów. Taki wymóg nakładają co najmniej 2 banki. Kilka banków  zażąda oprócz tego zeznania podatkowego wypełnionego w kraju, w którym kredytobiorca odprowadza podatki. Poza tym, podstawą jest wymóg przedstawienia historii rachunku bankowego, na jaki przychodzi pensja (zwykle za ostatnie 6 miesięcy).   Tłumaczenie  dokumentów do kredytu podwyższa koszt kredytu hipotecznego  Dla wnioskujących się o kredyt hipoteczny  otrzymanie niektórych dokumentów może być problematyczne, na przykład, wyegzekwowanie zaświadczenia od pracodawcy, dla którego grupa dokumentów określona przez rodzimy bank może być po prostu dziwna. Następnym problemem w przypadku wnioskowania o kredyt mieszkaniowy w ojczyźnie i pracy za granicą jest konieczność przełożenia niektórych dokumentów na język polski.  Przeciętna cena tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego pojedynczej strony to około 35-50 złotych. Statystyczny kontrakt w Wielkiej Brytanii to około 26 stron do przełożenia, historia rachunku za pół roku to następne 25 do 28 stron, a raport Brytyjskiej informacji kredytowej powinien zmieścić się na 10 stronach. Musimy się więc liczyć z nieprzewidzianym kosztem około 3000 zł, ale jedynie sytuacji podjęcia pracy w takich krajach jak: Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. Jeśli dokumenty miałyby być przetłumaczone z mniej popularnych języków niż angielski, niemiecki czy francuski, cena przekładu jednej strony wzrasta aż do ok 100 zł. To sprawia, iż przełożenie zestawu dokumentów może kosztować do 6,5 tysiąca zł. Dlatego warto skrupulatnie dowiedzieć się, jakich zaświadczeń kredytodawca oczekuje zanim zaczniemy je tłumaczyć. Wg analityków bankowych przyjaźniejszym podejściem może pochwalić się się tu jeden z polskich banków, który jest dla przykładu w stanie bazować na odmiennych dokumentach poświadczających wysokość zarobków, gdy pracodawca nie jest skłonny wydać takiego typu zaświadczenia.