Zdolność kredytowa

calculator-723917__180Zdolność kredytowa jest to opinia banku o tym, czy możemy ubiegać się o dany kredyt. To czy posiadamy zdolność kredytową zdecyduje czy w ogóle kredyt otrzymamy. Często zdarzyć się może, że bank wylicza, iż nasza zdolność kredytowa jest mniejsza, niż tego byśmy oczekiwali i zamiast 100 000 zł może nam pożyczyć jedynie 80 000. Zdolność kredytowa jest uzależniona przede wszystkim od tego jak kształtują się nasze zarobki i od ich prognozy na przyszłe lata. Bank bierze tutaj pod uwagę, czy źródło naszych zarobków jest stabilne, czy spłacając kredyt regularnie będziemy w stanie się utrzymać z pieniędzy, które nam pozostaną. Naturalnie szansa na udzielenie kredytu rośnie, kiedy możemy go jakoś fizycznie zabezpieczyć, np. poprzez hipotekę, albo kiedy ktoś decyduje się nam kredyt poręczyć. To jaką mamy zdolność kredytową decyduje również w dużej mierze o kształcie umowy kredytowej, czyli jakie będą odsetki, na jaki okres będzie sporządzana, itp. Ustalanie zdolności kredytowej wiąże się z indywidualnymi obliczeniami banków, które często owiane są wielką tajemnicą i słyszałem o wielu przypadkach, kiedy dana osoba otrzymywała różne opinie w poszczególnych bankach.  Oprocentowanie kredytu jest niejako ceną tego kredytu, czyli kwotą którą zapłacimy bankowi za jego udzielenie. Wyrażone jest procentowo w stosunku rocznym, a jego wysokość zależy zwykle od tzw. stopy referencyjnej (jedna z podstawowych stóp procentowych) i dodanej do niej marży banku. Wysokość oprocentowania jest często uzależniona od wysokości udzielanego kredytu i wysokości wkładu początkowego, tzn. im wyższy wkład i kredyt, tym niższe oprocentowanie.  Prowizja będąca dodatkowym kosztem ponoszonym przez kredytobiorcę oprócz odsetek, będących wynikiem oprocentowania. Prowizja naliczana jest na początku jako procent od kwoty kredytu. Zwykle prowizje nie przekraczają 3%. Oczywiście wiele banków rezygnuje z prowizji, ale często oznacza to trochę większe oprocentowanie, dlatego warto się zastanowić którą opcję wybrać. W wielu przypadkach bardziej opłacalne jest zapłacenie prowizji i otrzymanie mniejszego oprocentowania, co w końcowym rozrachunku wychodzi taniej.  Opłata za przewalutowanie kredytu płacona jest kiedy jak sama nazwa wskazuje chcemy zmienić walutę w której dany kredyt zaciągnęliśmy i spłacamy. Dość powszechnie spotykane jest, że opłata ta występuje przy przewalutowaniu kredytu z naszej waluty na inną, rzadziej odwrotnie. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu. Banki ubezpieczają się przed taką możliwością często w umowach kredytowych zaznaczają, że wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z uiszczeniem stosownej opłaty.  Zabezpieczenia dodatkowe, które służą lepszemu zabezpieczeniu kredytu w przypadku, gdy będziemy mieć problem z jego spłatą, np. ubezpieczenie na wypadek utraty źródła utrzymania. Posiadanie takiego zabezpieczenia może nam zmniejszyć lekko ratę, w porównaniu do sytuacji, gdyby go nie było.  Wkład początkowy to kwota, którą możemy na wstępie wpłacić np. kupując mieszkanie. Brakującą sumę otrzymujemy od banku w postaci kredytu mieszkaniowego, a przy okazji najprawdopodobniej otrzymamy korzystniejsze warunki kredytu, z racji tego, ze wpłaciliśmy swój wkład, co oznacza większą wiarygodność dla kredytodawcy.  Okres kredytowania to czas na jaki zaciągany jest kredyt, mówi nam o tym ile będziemy go spłacać.  Hipoteka to zabezpieczenie spłaty kredytu dla banku. W razie wystąpienia sytuacji kiedy pojawiają się problemy ze spłatą kredytu bank ma zabezpieczenie poprzez daną nieruchomość posiadaną przez kredytobiorcę. Hipoteka wpisywana jest do Księgi Wieczystej nieruchomości.  Ubezpieczenie pomostowe, czyli ubezpieczenie na czas oczekiwania na wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Ustanowienie hipoteki i wpis do Ksiąg może zająć kilka miesięcy, na ten czas bank ubezpiecza kredyt, a składka roczna pobierana jest jednorazowo, bądź co miesiąc.  Karencja oznacza odroczenie płatności kredytu na od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy. Zwykle sytuacja taka występuje w momencie zaraz po otrzymaniu kredytu. W okresie obowiązywania karencji kredytobiorca spłaca tylko odsetki, co stanowi znaczne udogodnienie.  Kredyt walutowy to kredyt zaciągany w walucie obcej, np. frank szwajcarski. Mają one to do siebie, że są niżej oprocentowane od kredytów złotowych. Istnieje jednak ryzyko wahań kursów. Kredyt zaciągany jest w danej walucie, jednak faktycznie kredytobiorca otrzymuje pieniądze i spłaca raty kredytu w walucie polskiej przy wcześniejszym przeliczeniu jej wg kursu waluty w której kredyt był zaciągnięty.

Kredyt konsolidacyjny

dollar-837378__180Kredyt konsolidacyjny jest wyśmienitym rozwiązaniem dla tych, którzy mają na swoim koncie kilka kredytów konsumpcyjnych, które przewyższają ich możliwości finansowe. Jednak nie każdy kredytobiorca może otrzymać taki kredyt. Komu zatem przysługuje konsolidacja zobowiązań? Banki są skłonne udzielać kredyty konsolidacyjne jedynie tym osobom, które posiadają stałe zatrudnienie, a tym samym posiadają stałe źródło dochodu. Nie jest to nowe kryterium, bowiem obowiązuje ono przy udzielaniu jakichkolwiek kredytów bankowych. Dodatkowo kredytobiorca nie może zapomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii. Chodzi tu mianowicie o fakt, że dotychczasowe zobowiązania musiały być spłacane terminowo, gdyż jest to bardzo istotny warunek pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt konsolidacyjny. Wnioskując zatem o produkt bankowy, którym jest konsolidacja zobowiązań należy pamiętać o zaświadczeniu o terminowej spłacie dotychczasowych rat. W przypadku kredytów gdzie mieliśmy do czynienia z opóźnieniami w spłacie obowiązuje zasada, że im dłuże i częstsze były te opóźnienia tym trudniej będzie uzyskać kredyt na ich konsolidację. W większości takich przypadków konsolidacja może okazać się niemożliwa. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie zdolności kredytowej. W wielu przypadkach banki wymagają również zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Kredyty konsolidacyjne możemy więc podzielić na kredyty z zabezpieczeniem na nieruchomości oraz kredyty konsolidacyjne bez zabezpieczenia. Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki niewiele różni się w praktyce od kredytu gotówkowego. Podstawowa różnica jest taka, że podczas wyliczania zdolności kredytowej dla udzielenia kredytu konsolidacyjnego bank weźmie pod uwagę fakt,  że wcześniejsze zobowiązania zostaną spłacone w wyniku konsolidacji, wobec czego dotychczas płacone raty nie powinny obniżać zdolności kredytowej. Jak zatem widać pożyczki konsolidacyjne wymagają niejednokrotnie spełnienia wielu wymogów, co nie powinno dziwić, gdyż kredytobiorca musi wykazać się wiarygodnością przy zaciąganiu nowego zobowiązania.

Dopłaty do hipoteki

building-962679__340Potrzeby mieszkaniowe są zaliczane do najważniejszych potrzeb każdego człowieka, jednakże ich zaspokojenie wiąże się z koniecznością poniesienia sporych nakładów finansowych.   Niejednokrotnie potencjalnie zainteresowane osoby nie są w stanie z własnej kieszeni wyłożyć niezbędnych środków, dlatego też w rachubę wchodzi kredyt hipoteczny. Jak przedstawiają się możliwości w zakresie pozyskania dopłat do tych kredytów?  Program Mieszkanie dla Młodych  Mówiąc o dopłatach do mieszkaniowych kredytów hipotecznych, należy w pierwszej kolejności wspomnieć o rządowym programie MDM – czyli Mieszkanie dla Młodych. Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o osobach w wieku do 35 lat, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie – koniecznie nowe, nie z rynku wtórnego. Istotą programu jest dofinansowanie wkładu własnego bądź udzielenie wsparcia w formie spłaty części kredytu. W obydwu przypadkach pomoc jest przyznawana z budżetu państwa.  Aby zostać objętym opisywanym programem, należy spełnić pewne warunki. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, nie może jej również przysługiwać własnościowe prawo do tychże lokali. Nie ma też opcji, by była właścicielem bądź współwłaścicielem budynku w sytuacji, gdy jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.  Kredyt ze wsparciem NFOŚiGW  Inną opcją jest dofinansowanie z NFOŚiGW – czyli z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym kontekście bardzo często pada pytanie m. in. o domy NF40 – a więc budowane w jednym z energooszczędnych systemów. Na poczet spłaty można uzyskać – w przypadku domów w standardzie NF40 – aż do 30 tys. zł. Budynek musi sprostać licznym kryteriom, które zostały określone w specjalnym załączniku do programu realizowanego przez powyższy Fundusz.  Programem tym mogą zostać objęte osoby fizyczne, które budują dom jednorodzinny lub kupują dom bądź mieszkanie od dewelopera, w tym także od spółdzielni mieszkaniowej. Stosowne kredyty są udzielane przez siedem banków.  Osoby, które chcą kupić mieszkanie na kredyt, mogą liczyć się z pomocą ze strony państwa. Co prawda, lista wymogów, które trzeba spełnić jest duża, jednak można zacząć ich realizację już teraz.

Koszt kredytu hipotecznego

building-962685__340Banki w Polsce pobierają bardzo wysokie marże od kredytów hipotecznych. Jak wysokie? Są to stawki dwukrotnie wyższe niż w krajach Europy Zachodniej. Nie zanosi się także, by koszty te miały szybko zmaleć.  Zadłużonych Polaków przybywa, a znaczna część wszystkich kredytów, które biorą, to pożyczki zaciągnięte na zakup mieszkania. Kredyt hipoteczny cieszy się niezwykłą popularnością, z czego z kolei zadowolone są banki zarabiające krocie na prowizjach. Jednak co jest radością dla tych drugich, niekoniecznie uraduje pierwszych – raty kredytów hipotecznych znacznie wzrosły (nawet o 2 procent), co mocno uderza w każdego właściciela kredytu hipotecznego. Skąd te wzrosty?   Podwyżki tłumaczone są przez banki wzrostem rynkowej stawki ceny pieniądza (WIBOR), która wpływa na cenę kredytu (wzrost oprocentowania). Stąd ciężka sytuacja pożyczkobiorców. Jednak ta mogłaby się zmienić, gdyby banki zrezygnowały z wysokiej marży, której nie dorównuje żaden kraj Europy Zachodniej. W Niemczech i we Francji średnia marża dla kredytu hipotecznego to 0,35 procent, zaś w Polsce 1,1 procenta. Oznacza to dla banku znaczne wpływy z kwot, które wpłacają klienci, zaś dla klientów kilkadziesiąt złotych więcej do spłaty miesięcznej raty kredytu.  Przyczynę tak znacznej różnicy w wysokości marży w Polsce może wyjaśnić porównanie liczby udzielanych kredytów hipotecznych. Mimo wciąż narastającego zainteresowania kredytami hipotecznymi w Polsce hipotekę ma znacznie mniej osób niż za granicą. Ponadto istnieje także większe ryzyko, co do spłaty tak dużego kredytu, gdyż nasze pensje są niższe. Z tego też powodu marże mogą pójść ponownie w górę: coraz więcej kredytów udzielonych w przyszłości będzie należało do grupy kredytów niespłacanych w terminie. A osób mających problemy ze spłatą kredytu przybywa równie szybko, co osób posiadających kredyt hipoteczny.  Nadzieją na zmniejszenie wysokości marży banku mogą być nowe instytucje finansowe pojawiające się w Polsce. A dzięki zwiększonej konkurencji banki będą musiały stać się bardziej przyjazne klientom. Miejmy nadzieję, że tak się naprawdę stanie i kredyt będzie mniej obciążał kieszeń przeciętnego Polaka.