Dopłaty do hipoteki

building-962679__340Potrzeby mieszkaniowe są zaliczane do najważniejszych potrzeb każdego człowieka, jednakże ich zaspokojenie wiąże się z koniecznością poniesienia sporych nakładów finansowych.   Niejednokrotnie potencjalnie zainteresowane osoby nie są w stanie z własnej kieszeni wyłożyć niezbędnych środków, dlatego też w rachubę wchodzi kredyt hipoteczny. Jak przedstawiają się możliwości w zakresie pozyskania dopłat do tych kredytów?  Program Mieszkanie dla Młodych  Mówiąc o dopłatach do mieszkaniowych kredytów hipotecznych, należy w pierwszej kolejności wspomnieć o rządowym programie MDM – czyli Mieszkanie dla Młodych. Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o osobach w wieku do 35 lat, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie – koniecznie nowe, nie z rynku wtórnego. Istotą programu jest dofinansowanie wkładu własnego bądź udzielenie wsparcia w formie spłaty części kredytu. W obydwu przypadkach pomoc jest przyznawana z budżetu państwa.  Aby zostać objętym opisywanym programem, należy spełnić pewne warunki. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, nie może jej również przysługiwać własnościowe prawo do tychże lokali. Nie ma też opcji, by była właścicielem bądź współwłaścicielem budynku w sytuacji, gdy jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.  Kredyt ze wsparciem NFOŚiGW  Inną opcją jest dofinansowanie z NFOŚiGW – czyli z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym kontekście bardzo często pada pytanie m. in. o domy NF40 – a więc budowane w jednym z energooszczędnych systemów. Na poczet spłaty można uzyskać – w przypadku domów w standardzie NF40 – aż do 30 tys. zł. Budynek musi sprostać licznym kryteriom, które zostały określone w specjalnym załączniku do programu realizowanego przez powyższy Fundusz.  Programem tym mogą zostać objęte osoby fizyczne, które budują dom jednorodzinny lub kupują dom bądź mieszkanie od dewelopera, w tym także od spółdzielni mieszkaniowej. Stosowne kredyty są udzielane przez siedem banków.  Osoby, które chcą kupić mieszkanie na kredyt, mogą liczyć się z pomocą ze strony państwa. Co prawda, lista wymogów, które trzeba spełnić jest duża, jednak można zacząć ich realizację już teraz.