Kredyt konsolidacyjny

dollar-837378__180Kredyt konsolidacyjny jest wyśmienitym rozwiązaniem dla tych, którzy mają na swoim koncie kilka kredytów konsumpcyjnych, które przewyższają ich możliwości finansowe. Jednak nie każdy kredytobiorca może otrzymać taki kredyt. Komu zatem przysługuje konsolidacja zobowiązań? Banki są skłonne udzielać kredyty konsolidacyjne jedynie tym osobom, które posiadają stałe zatrudnienie, a tym samym posiadają stałe źródło dochodu. Nie jest to nowe kryterium, bowiem obowiązuje ono przy udzielaniu jakichkolwiek kredytów bankowych. Dodatkowo kredytobiorca nie może zapomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii. Chodzi tu mianowicie o fakt, że dotychczasowe zobowiązania musiały być spłacane terminowo, gdyż jest to bardzo istotny warunek pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt konsolidacyjny. Wnioskując zatem o produkt bankowy, którym jest konsolidacja zobowiązań należy pamiętać o zaświadczeniu o terminowej spłacie dotychczasowych rat. W przypadku kredytów gdzie mieliśmy do czynienia z opóźnieniami w spłacie obowiązuje zasada, że im dłuże i częstsze były te opóźnienia tym trudniej będzie uzyskać kredyt na ich konsolidację. W większości takich przypadków konsolidacja może okazać się niemożliwa. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie zdolności kredytowej. W wielu przypadkach banki wymagają również zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Kredyty konsolidacyjne możemy więc podzielić na kredyty z zabezpieczeniem na nieruchomości oraz kredyty konsolidacyjne bez zabezpieczenia. Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki niewiele różni się w praktyce od kredytu gotówkowego. Podstawowa różnica jest taka, że podczas wyliczania zdolności kredytowej dla udzielenia kredytu konsolidacyjnego bank weźmie pod uwagę fakt,  że wcześniejsze zobowiązania zostaną spłacone w wyniku konsolidacji, wobec czego dotychczas płacone raty nie powinny obniżać zdolności kredytowej. Jak zatem widać pożyczki konsolidacyjne wymagają niejednokrotnie spełnienia wielu wymogów, co nie powinno dziwić, gdyż kredytobiorca musi wykazać się wiarygodnością przy zaciąganiu nowego zobowiązania.